+44 (203) 318-14-29
TITAN GEL – Acord Utilizare Servicii Web
Promoţia termină în:
Comandați acum și obțineți 50% reducere

Acord utilizare servicii web

1. Dispozitii Generale

1.1. Acest acord de utilizator (abreviat acord) poate fi folosit de site-ul "Titan Gel" şi este rezervat adresei web TITANGEL.COM, la fel ca şi pentru orice Utilizator (în ambele cazuri: înregistrați oficial pe Site şi, de asemenea, cei care nu s-au înregistrat)

1.2. Raportul detaliat al site-ului TITANGEL.COM (abrev. SIte) se poate afla la adresa juridica a companiei de înregistrare: Belize, Belize City, Marine Parade Blvd 3; App. 14 sau prin email order@titangel.com.

1.3. Prezentul acord acționează ca un act cu putere juridică deplină, care stabilește relația dintre Administrație (abrev. Administrație) site-ului web "Titan Gel" şi toţi Utilizatorii de site-ul menționat mai sus.

1.4. Administrația îşi rezervă dreptul total de a face corecții, ediții, şi exerciții de gestionare fără notificarea directă al Utilizatorului.

1.5. De îndată ce Utilizatorul a intrat pe Site şi a realizat orice altă acțiune pe acesta (inclusiv informare, cumpărare, etc), se consideră că acesta a acceptat în mod automat toate regulările din prezentul Acord.

1.6. Responsabilitatea referitoare la verificare de modificările făcute de către Administrație în Acordul în cauză este considerat a fi personal și pe deplin în răspunderea Utilizatorului.

2. Interpretarea terminologiei

2.1. Toate condițiile următoare vor fi direct legate de operarea Site-ului

2.1.1. "Titan Gel" este o resursă pe Internet, situată pe domeniul numit TITANGEL.COM. Domeniul desfășoară activitatea sa directă datorită resursei de informații de Internet, şi interacționează cu servicii suplimentare (denumit în continuare Site-ul).

2.1.2. Site-ul "Titan Gel" oferă utilizatorilor informații despre aceste servicii, bunuri, recomandări. Pe Site Utilizatorul poate, de asemenea, cunoaște direct datele despre furnizorul de servicii. Datele prezentate pe Site-ul permit utilizatorului să realizeze o alegere a mărfurilor oferite, să facă o comandă şi cumpărare directă, cu scopul de a se beneficia de serviciile specificate.

2.1.3. Autoritatea corespunzătoare pentru a gestiona Site-ul Web este o persoană din Administrație. Aceasta acționează în numele reprezentanților juridici ale companiei.

2.1.4. Utilizatorul poate fi o persoana care folosește site-ul prin intermediul internetului pentru propriile scopuri sau în scopuri ale terților.

2.1.5. Conținutul Site-ului Web (în continuare Conținut) este o consecință de activitate intelectuală sub protecția dreptului de autor. Acesta include orice text, vizual, grafic, design, componentele structurale şi software-ul care fac parte din site-ul web.

3. Obiectul acordului

3.1. Obiect al Acordului este posibilitatea Utilizatorului de a avea acces fără bariere la bunurile și serviciile furnizate de către Site.

3.1.1. Site-ul garantează Utilizatorului următoarele servicii: dreptul de a lăsa şi de a trimite mesaje personale din partea Utilizatorului, comentariile clienților privind conținutul Site-ului şi a bunurilor care acesta le oferă; primirea unei descrieri de ansamblu cu titlu informativ despre serviciile si produsele oferite; descrierea detaliată a condițiilor, care este necesară pentru a face o comandă sau livrarea de Bunuri; garanții de calitate a mărfurilor oferite, datele de compoziție şi instrucțiuni de aplicare.

3.1.2. Prezentul acord reglementează orice serviciu în timp real a site-ului, orice versiune de modificare existentă, precum şi orice modificări în viitor.

3.2. Interacțiunea şi activitatea Utilizatorului pe acest Site se face pe baza neplătită.

3.3. Prezentul Acord este o propunere publicului. Odată ce utilizatorul are acces la acest Site, acesta automat va semna prezentul Acord.

3.4. Pentru utilizarea de informații Site-ul în chestiune, precum şi regulamentul acestuia, poartă responsabilitatea pentru regulile de legislația actuală în Spania sau în țara respectivă vorbitoare de limbă spaniolă.

4. Responsabilitatea părţilor din acest acord

4.1. Administrația poate extinde drepturile sale în următoarele puncte:

4.1.1. Facerea corecțiilor şi ajustări ale conținutului site-ului şi regulilor de utilizare fără vreun impediment.

4.2. Drepturile Utilizatorului sunt după cum urmează:

4.2.1. Dreptul de a aplica după propriul raționament (cu excepția acțiunilor care încalcă Acordul) informațiile acordate pentru a cumpăra Bunuri si Servicii.

4.2.2. Solicitarea şi primirea răspunsurilor constructive, care sunt direct legate de activitatea Site-ului, cu privire la bunurile şi serviciile prin telefon la num. +44 (203) 318-14-29.

4.2.3. În timpul utilizării site-ului, ar trebui să se urmeze strict sensul prescris și specificat în Acord şi care nu au caracter interzis în Acord şi în legislația statului în cauză.

4.2.4. Simpla prezentă printr-un link către Site poate fi bază relevantă pentru Utilizator ca în viitor să utilizeze şi copia datelor disponibile pe Site.

4.2.5. Primirea de către Administrare de garanții de securitate a informațiilor confidențiale de ordin personal.

4.2.6. Folosirea datelor obținute pe Site cu scopuri şi intenții pur non-comerciale.

4.3. Obligațiile Utilizatorului:

4.3.1. Punerea la dispoziția Administrației în termenii specificați de timp, datele legate de activitățile Site-ului şi serviciile sale.

4.3.2. Respectarea pe deplin a drepturilor de proprietate şi alte drepturi ale autorilor, titularilor de drepturi în timpul lucrului cu Site-ul.

4.3.3. Excluderea acțiunilor ilicite, capabile de a perturba activitatea tipică a Site-ului.

4.3.4. Prevenirea intenționată sau neintenționată a distribuirii informațiilor private la o a treia persoană, care este protejată de legile statului în cauză în detrimentul posibilităților Site-ului.

4.3.5. Evitați acțiunile care ar putea compromite datele personale şi care intră sub protecția legislației statului în cauză.

4.3.6. Excluderea posibilității de a posta pe Site de informații purtătoare de caracter publicitar. Excepția poate fi realizată doar cu un aranjament prealabil cu conducerea.

4.3.7. Nu utilizați Site-ul cu următoarele intenții:

4.3.7.1. Cauzarea de daune persoanelor în vârstă în orice fel de manifestare a acestora, şi, de asemenea, încălcarea drepturilor acestora.

4.3.7.2. Subminarea minorităților în drepturile lor prescrise.

4.3.7.3. Prezentarea persoanei ca o altă persoană oficială sau fictivă, individ, organizație, angajat al Site-ului fără motive explicite, confirmate şi valabile pentru acest lucru.

4.3.7.4. Plasarea conștientă pe Site de informație despre o presupusă reputație ilegală, informații false, cele ce nu sunt verificate şi cu caracter difamator despre Servicii şi Bunuri care au fost primite cu intenția de a induce în eroare alți utilizatori.

4.3.7.5. Discreditarea produselor și serviciilor Site-ului, cu intenția de a forma cu Utilizatorii care nu au experiență de implementarea şi utilizarea de bunuri și servicii pe Site, prejudecăți față de acestea.

4.3.7.6. Descărcare de informații care încalcă legislația Statului în cauză, care este capabilă de încălcarea drepturilor unei terțe părți; propaganda, comportamentul crud şi violent, comportament răutăcios, comportament discriminatoriu pentru orice motiv; date false, abuzul de alţi Utilizatori, de terțe persoane, organizații, reprezentări oficiale, autorități.

4.3.7.7. Incitarea la încălcarea regulilor şi legilor, precum şi cooperarea în mod deliberat cu persoanele ale căror acțiuni sunt ilegale şi dăunătoare, care, de asemenea, încălca restricțiile existente pe teritoriul țării respective.

4.3.8. Garantarea şi asigurarea onestității şi corectitudinea informațiilor prezentate pe Site.

4.3.9. Să se asigure confidențialitatea informațiilor personale primite pentru accesul terților.

4.4. Următoarele acțiuni ale Utilizatorilor nu prevăd răspândirea drepturilor asupra lor pentru următoarele acte:

4.4.1. Aplicarea de toate tipurile și varietate de dispozitive existente, sau de acționare manuală, al căror scop este de a obține acces, captare, copie şi efectuarea diverselor acțiuni care aduc la obținerea ilicită a conținutului Site-ului.

4.4.2. Contribuirea la întreruperea funcționării continue şi corectă a Site-ului.

4.4.3. În cazul în care Site-ul nu a oferit în mod deliberat anumite materiale, documente şi alte informații, primirea acestora prin încălcarea şi distrugerea de componente structurale ale Site-ului.

4.4.4. Exercitarea eforturilor destinate accesului neautorizat de date confidențiale de pe Site, industriile acestora de sisteme si componente, servicii şi bunuri.

4.4.5. Organizarea şi efectuarea intenționată de defecte în sistemul de securitate şi autentificare ale Site-ului Web, precum şi subcategoriilor şi serviciilor care au o relație directă cu acesta.

4.4.6. Realizarea controlului şi supravegherea, precum şi încercările sale, de a inversa căutarea de informații despre alți Utilizatori de pe Site.

4.4.7. Aplicarea Site-ului, precum şi conținutul prezentat pe acesta în scopurile care încalcă interdicția impusă de legislația țării în cauză, încurajarea de tot felul de acte ilegale şi orice altă activitate care ar duce la încălcarea drepturilor de terți de pe Site.

5. Utilizarea site-ului

5.1. Ceea ce este acceptat ca conținut al Site-ului, este condiționat de management şi este gestionat complet de către Administrație.

5.2. Materialele şi datele disponibile pe Site sunt supuse protecției drepturilor de autor, protejate de legislația în vigoare (mărci comerciale şi concurență ilegal).

5.3. Acordul în cauză se referă la orice condiții auxiliare şi anexe de munca si colaborare cu Site-ul, acordurile şi condițiile de vânzare de bunuri şi/sau prestarea de servicii de pe Site.

5.4. Informațiile disponibile pe Site-ul Web nu pot fi identificate ca premise pentru modificări în prezentul Acord.

5.5. Administrația își rezervă dreptul de a exclude necesitatea de a trimite notificări despre modificările realizate sau dacă acestea au fost făcute la lista de Mărfuri, Servicii de caracteristici specifice, politica de stabilire a prețurilor, toate aceste fiind regulate de activitatea de pe Site.

6. Răspunderea

6.1. În cazul în care, se produce nerespectarea deliberată ale termenilor prezentului Acord, precum şi accesul la date din procedeu ilegal sau acțiuni ale altor Utilizatori, Utilizatorul specificat va suporta pierderi, Administrația nu-l va despăgubi pe acesta, sau oferi orice alte restituiri.

6.2. Administrația nu va fi responsabilă de următoarele acțiuni:

6.2.1. Dacă există mare probabilitate, precum şi întârzieri din cauza influențelor negative ce sunt in afara controlului, defecțiuni în telecomunicații, rețele de calculatoare, sistem electric şi sisteme similare.

6.2.2. Muncă şi eficiența, precum şi întârzieri în funcționarea sistemului de plata, transfer, sau de către instituția bancară.

6.2.3. Coordonare şi funcționarea Site-ului în absența echipamentului tehnic adecvat al Utilizatorului în timpul folosinței. Nu poate fi vorba de nici o obligație pentru a le oferi Utilizatorilor aceste medii.

7. Motive pentru rezilierea acordului

7.1. Când există justificare legislativă sau autorizație corespunzătoare, Administrația este capabilă să dezvăluie datele ascunse ale unui Utilizator.

7.2. În cazul încălcării în mod intenționat sau neintenționat ai Acordului de către Utilizator ale regulilor de utilizare a Site-ului, înregistrate în documentele conexe, în cazul încetării funcționării Site-ului, în caz de defecțiuni sau probleme de natură tehnică, Administrația nu este obligată de a notifica Utilizatorul despre acest lucru anterior şi poate restricționa acestuia posibilitatea de a lucra cu Site-ul, până şi blocarea completă.

7.3. În cazul în care Utilizatorul încalcă prezentul Acord și orice alt document care stabilește opțiunile şi detaliile de lucru cu Site-ul Web, administrația nu poate avea nici un fel de responsabilitate către Utilizator, sau către un terț.

7.4. Pentru a oferi acces la toate sau la o parte din informațiile despre Utilizatori, ce le are Administratorul, acest lucru poate fi oferit unui terț numai în situații în care acesta participă la anchetarea unui caz, dacă există unele plângeri despre utilizarea improprie a Site-ului sau pentru identificarea Utilizatorului în suspiciunea de încălcare şi interferențe cu normele de drept a Administrației sau a altor Utilizatori.

7.5. Bazate pe legislația statului în cauză, pe decizia Curții din aceasta țară, asigurând aplicarea punctelor prevăzute în Acord, protecția drepturilor Utilizatorilor şi organizațiile implicate, Administrația este liberă de a divulga orice informații confidențiale ale Utilizatorului.

8. Declanșarea situaţiilor controversate şi conflictuale

8.1. În caz de situații controversate şi conflicte ce decurg din una sau ambele părţi al prezentului Acord, dreptul de a aplica în judecată va fi cu cerere, în scris, ca o alternativă la propuneri voluntare în soluționarea conflictului.

8.2. Nu la mai târziu de 30 de zile de la primirea personală a pretenției, destinatarul trebuie să răspundă solicitantului în scris decizia sa.

8.3. În cazul în care regularea voluntară de revendicare nu este posibilă, fiecare parte are dreptul de a trimite plângere în Justiție pentru a proteja drepturile sale, care sunt prevăzute de legislația țârii în cauză.

8.4. Toate plângerile care afectează condițiile de utilizare ale Site-ului într-un fel sau altul, vor fi în mod obligatoriu prezentate în termenul stabilit (cel mult 5 zile de la momentul inițierii reclamației). Cazul de protecție a drepturilor de autor, prevăzut de legislația țării în cauză nu este considerat în acest context. Având o încălcare confirmată de condițiile specificate în prezentul alineat, instanța judecătorească poate respinge plângerea.

9. Alte condiţii

9.1. Modificările în prezentul Acord se pot efectua numai de către Administrație, care nu ia în considerare propuneri contrarii din partea Utilizatorului în cazul unor astfel de solicitări.

9.2. Utilizarea opiniilor y comentariilor Utilizatorilor, care au fost publicate pe Site, Administrația are dreptul de a le folosi fără limitare sau obstacol de orice fel.

5 utlizatori sunt pe site în acest moment.
Livrare rapidă la Ashburn